Keresés
Close this search box.

Mezőgazdasági Művelés Igazolása 1 Ha Alatti Belterületi Kivett Művelési Ágú Telekre

A telekadó mentességhez szükséges igazolások igénylése 2024. június 9. és szeptember 30. között lehetséges. Az ezeken a dátumokon kívül beérkezett kérelmeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hatósági eljárások szabályai miatt elutasítja.

A telekadót a helyi önkormányzatok vethetik ki az illetékességi területükön.

A jogszabály szerint a telekadót annak kell megfizetnie, akinek az év első napján tulajdonában van a telek. Több tulajdonos esetén az adó megoszlik közöttük, és ha haszonélvező is van, neki is fizetnie kell a ráeső részt.

A telekadó megfizetése alól mentesül az az ingatlan, amely teljes területén mezőgazdasági művelés alatt áll.

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek kritériumai:

a) Az ingatlan-nyilvántartásban 1 hektárt meg nem haladó, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) A teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását vagy növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) A b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv a június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelem alapján, helyszíni szemle után kiadott okirattal igazolja, és

d) Az ingatlan határos területén ivóvíz-, szennyvízcsatorna- és villamosenergia-vezetékre csatlakozásra nincs lehetőség, vagy az adóalany jogszerű földhasználóként a tárgyévben az 1306/2013/EU rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján mezőgazdasági területként jelöli meg.

Nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen csak gyommentesítést, kaszálást végeznek.

Igazolás csak akkor adható ki, ha az ingatlan teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.

Figyelem: A telek teljes területén megvalósított és a NAK által igazolt mezőgazdasági művelés ténye nem jelent automatikusan telekadó mentességet, ha a telek határos területen közműcsatlakozási lehetőség van. A közművekre való csatlakozás lehetősége az adófizetési kötelezettséget befolyásolja, és ezt mindig az önkormányzat vizsgálja meg.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 28.§ (1) bekezdése és az Itv. 1. számú melléklete alapján a tárgyi eljárás illetékmentes.

Az igazolások igénylése 2024. június 9. és szeptember 30. között lehetséges. Az ezeken a dátumokon kívül beérkezett kérelmeket a NAK elutasítja.

A kérelmeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telek fekvése szerint illetékes megyei igazgatóságához postai úton vagy a NAK honlapján az e-ügyintézés fül alatt kell benyújtani.

Forrás: Nak.hu

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK