Keresés
Close this search box.

VP-ÖKO 2018: 1 éves hosszabbítási lehetősége van a résztvevőknek

vidékfejlesztési pályázat ConsultAgro

A programban résztvevőnek lehetősége nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.

Kötelezettségvállalás időszaka:

Alapesetben a kötelezettségvállalás időszaka, 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart, de amennyiben a támogatást igénylő, él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2019. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

  • A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem alapján, a támogatói okirat módosításra kerül.

Képzéssel kapcsolatos kötelezettség:

A támogatást igénylőnek, a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2023. december 31-ig kell teljesítenie (függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett él-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy sem). Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget 2024. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2019. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült, úgy a képzést 2023. december 31-ig kell teljesítenie.

Kiket érint és milyen módon nyújtható be a hosszabbítási igény:

  • Azon támogatást igénylők nyújthatnak be kérelmet a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a kérelem beadásának időpontjában részt vesznek a programban.
  • A programban részt vevőknek lehetősége van a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása:  
2023. október 16-tól 2023. november 15-ig terjedő időszakban.

A teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonása:
2023. január 15-ig nyílik lehetőség.

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek részleges visszavonására, a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása kapcsán nincs lehetőség.

Az ilyen bejelentések esetén visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) támogatási jogosultsága 2023. december 31-ig tart, viszont ezen visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

Fontos kiemelni azt is, hogy a meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során megállapított meg nem felelések, nem kerülnek figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésekre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

Továbbá a 6. év vonatkozásában megállapított meg nem felelések, illetve visszavonási kérelmek alapján keletkezett visszakövetelések nem érintik az első 5 év kifizetéseit.

A felhívás mellékleteit érintő változás:

  • A 8. számú mellékletben a kötelezettségvállalási időszak és a zöldugar fogalma került kiegészítésre a támogatási időszak meghosszabbításának lehetősége tekintetében.
  • Továbbá a 7. és a 10. számú mellékletben, valamint a támogatói okiratban is módosításra került a támogatási időszak.

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK