Keresés
Close this search box.

Tanya pályázat

Tanya pályázat Consultagro

Támogatás célja
A felhívás átfogó célja, a tanyán élők életkörülményeinek javítása, a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésén keresztül. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók. A felhívás eredményeként a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható. Kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17,01 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.

Kedvezményezettek köre
Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, amely rendelkezik ügyfél-azonosítóval.

1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;

1. célterület esetében:
Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

   • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitel szerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
   • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

2. célterület esetében:
Azon önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el.

Támogatás mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

1. célterület esetében maximum 7,8 millió forint;
2. célterület esetében maximum 200 millió forint.

Mire fordítható?
Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése;
 • Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése;
 • Háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése;
 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

 

Általános elvárások

Mindkét célterület esetében:

1. A beruházásnak közvetlenül hozzá kell járulnia az alapvető háztartási léptékű infrastrukturális rendszerek kialakításához, melynek a projektben bemutatásra kell kerülnie;

2. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani.

3. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait az abban foglaltaknak megfelelően ki kell tölteni;

4. Mindkét célterület esetében a támogatást igénylőnek fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészítenie;

5. Amennyiben releváns, a szennyvízkezeléshez és –tisztításhoz kapcsolódóan elvárás az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel.

6. Amennyiben a kiépíteni kívánt villamos energia-, ivóvízellátást szolgáló-, szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer műszaki, szakmai okok miatt nem helyezhető el a fejlesztéssel érintett tanya területén, az a fejlesztéssel érintett tanyával szomszédos földön is elhelyezhető. Ebben az esetben megfelelő indoklás, és dokumentáció szükséges ennek megvalósításához.

Mennyi idő áll rendelkezésre a megvalósításra?
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
  kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
 • A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap, de legkésőbb a kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 36 hónap utolsó napja.

 

Benyújtási határidő
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás
keretében a támogatási kérelmek benyújtására:

2023. október 1. napjáig van lehetőség.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keressen Minket bizalommal!

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK