Keresés
Close this search box.

AÖP-zők FIGYELEM! Fontos tudnivalók a gazdálkodási naplóról!

Agro Ökológiai Program gazdálkodási napló Consultagro

Talán a korábbi évek, rutinos AKG-sainak és ÖKO gazdálkodóinak sok újdonságot nem jelent, az alábbi kötelezettség, de a „frissen csak” AÖP-zőknek, még tartogathat újat az alábbi írásunk.

2023. április 20-án hatályba léptek a 2023. évi egységes kérelmek benyújtásához kapcsolódó jogszabályok, amelyek  kimondják, hogy a gazdálkodási naplót elektronikusan és papír alapon is vezethetik a gazdálkodók a támogatások igénylésének feltételeként.

A Gazdálkodási napló lapjait attól függően kell kitölteni, hogy milyen támogatásokat vesz igénybe a termelő.

A Gazdálkodási Naplóra vonatkozó általános szabályokat a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet tartalmazza, melyek közül az alábbiak kiemelten fontosak:

26. § (1) A mezőgazdasági termelő a gazdálkodási naplót – figyelemmel a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 29. § (6) bekezdésére és 30. § (7) bekezdésére – jogszabályban vagy pályázati felhívásban meghatározottak szerint elektronikusan vagy papíralapon vezeti.

(2) Ha jogszabály vagy pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodási napló vezetését az egységes kérelem benyújtásától, de legkésőbb az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig (június 09.) meg kell kezdeni, és azt a tárgyév egésze vonatkozásában kell vezetni.

(3) A gazdálkodási napló vezetését a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja.

A 2023. évre vonatkozó, papír alapon vezetett Gazdálkodási naplót legkésőbb 2024. január 31-ig szükséges rögzíteni a Nébih elektronikus Gazdálkodási napló (eGN) felületén.

Azt viszont szeretnénk tisztázni, hogy ha nem nyomtatott formában, hanem számítógépen, Excel formátumban vezetik a nyomtatványt, úgy az is papír alapú vezetésnek minősül, így vonatkozik rá az utólagos online rendszerbe való feltöltési kötelezettség.

A papír alapú nyomtatványt (ideértve az excelt is) nem lesz lehetőség dokumentumként a rendszerbe feltölteni, az adatokat kézzel kell felvezetni.

Amennyiben a termelő rendszerhiba miatt nem tud eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek, azt minden esetben jelezze az egn@nebih.gov.hu e-mail címen.

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK