Keresés
Close this search box.

Mezőgazdasági biztosítás

Mezőgazdasági biztosítás Consultagro

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítése érdekében a korábbi években folyamatosan kialakított mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez történő csatlakozásra a lehetőség biztosított.

Az aktív termelők, akik Egységes kérelmet nyújtanak be döntést hozhatnak arról, hogy a kötelező kockázatkezelési összeg mellett plusz, mezőgazdasági biztosítást kötnek-e, termesztett növényeire, az időjárás okozta nagy kockázatok csökkentése érdekében.

Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül:

I. pillér

 • állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési rendszer, mely a növénytermesztés legfontosabb természeti és időjárási kockázatait kezeli
 • kötelező minden mezőgazdasági termelőnek, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságnak
 • megfizetése minden év szeptember 15. napjáig esedékes, mely határidő jogvesztő
 • ezen kötelezettség megfizetésének összegéről és módjáról, az egységes kérelemben megadott területadatok alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatja a kérelem benyújtót
 • ezen kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező. Kár bekövetkezése esetén, amennyiben időben megfizetésre került a kárenyhítési hozzájárulás, úgy jogosult a termelő káresemény bejelentését követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően kárenyhítési kérelem benyújtására.
 • kárenyhítési rendszerben való részvétel kötelező a termelő számára az alábbi esetekben:
  • szántóföldi növényt termeszt legalább 10 hektáron
  • szántóföldi zöldséget termeszt legalább 5 hektáron
  • legalább 1 hektáron ültetvénnyel rendelkezik
 • Azon gazdálkodó is csatlakozhat önkéntes alapon a rendszerhez, aki nem rendelkezik a fentjelzett területméretekkel, ebben az esetben 3 éves időtartamra vállalnia kell a tagságot

 

II. pillér

 • a legfontosabb természeti és időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás növénytermesztéssel foglalkozó termelők részére

 

Intézkedés célja

 • Azon termelők, akik az I. pillér szerinti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat, mezőgazdasági biztosítást köthetnek kultúráikra.
 • A magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer II. pillérét alkotó mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás 2012-es bevezetése óta dinamikusan fejlődik. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

Díjtámogatás

 • A biztosítási szerződés díjához csak abban a naptári évben igényelhető támogatás, amely naptári év termelésére a szerződés adatközlése vonatkozik
 • A biztosítási szerződés kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezheti
 • Felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak
 • A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.- ben

 

A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások

„A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás
 • Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
  a) jégesőkár
  b) aszálykár
  c) mezőgazdasági árvízkár
  d) téli fagykár
  e) tavaszi fagykár
  f) őszi fagykár
  g) felhőszakadás kár
  h) viharkár
„B” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás
 • „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
  a) jégesőkár
  b) téli fagykár
  c) őszi fagykár
  d) viharkár
  e) aszálykár
  f) mezőgazdasági árvízkár
  g) felhőszakadás kár
  h) tavaszi fagykár
„C” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás
 • A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
  a) jégesőkár
  b) aszálykár
  c) mezőgazdasági árvízkár
  d) téli fagykár
  e) tavaszi fagykár
  f) őszi fagykár
  g) felhőszakadás kár
  h) viharkár

 

Mezőgazdasági díjtámogatás mértéke, összege

 • A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 70%-a
 • Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik:
  1. ”C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig
  2. “B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig
  3. “A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 55%-áig
  4. Mindhárom biztosítási szerződés 1-3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30%-ig

 

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás (VP3-17.1.1-16) jogcím igénylése az Egységes kérelem benyújtása során történik, így annak igénylési határideje az Egységes kérelem benyújtásának utolsó napja, azaz 2023. június 9.

Így kérelme benyújtása során fontos ezt jeleznie felénk.

További kérdéseikkel keressenek minket bizalommal.

 

Szerző:

Faragó Nikolett
CEO, ConsultAgro

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK