Keresés
Close this search box.

Benyújtható a kifizetési kérelem a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához

szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása kifizetési kérelem consultagro
 • a Magyar Államkincstár által jóváhagyott egyéni tervekhez kapcsolódóan 2023. április 1-től van lehetőség a kifizetési kérelmek benyújtására.

 

A kifizetési kérelem benyújtási időszaka

 • 2023. április 1. és 2023. július 3.

 

  A kifizetési kérelmet az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben lehet benyújtani. Benyújtás módja

 • a kifizetési kérelmet az elektronikus űrlapon az előírt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani
 •  kifizetési kérelmeket az egyéni tervnek helyt adó / részben helyt adó határozat mellékletében szereplő „Területazonosítónként” külön-külön kell benyújtani a Kincstár részére
 • egy kérelmező tehát több kérelmet is beadhat

 

  Csatolandó mellékletek

 • Ültetvényleltár
 • Vázrajz (az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézetről)
 • vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopokat, huzalokat, a végoszlop rögzítés és a szőlőtőke megtámasztásának módját (karó, nevelőpálca, huzal)
 • a támberendezés anyagát (fém, fa, beton), a huzalokat tartó közoszlopok közötti távolságot, a huzalok talajtól és egymástól mért távolságát
 • A származási igazolás másolata
 • mely a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozik
 • a kérelmező nevére került kiállításra
 • nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2313 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti növényútlevél, valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát
 • A régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében:
 • a hegybírói helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolata
 • a kivágás előtti és
 • a kivágás utáni állapotról

 

A kivágás utáni helyszíni ellenőrzést az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás után kell elvégezni. Ezek a jegyzőkönyvek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét.

 • A  kérelemmel érintett tevékenységek számláinak másolatát
 •  a 2022/2023 borpiaci évben benyújtott egyéni tervekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében

 

Az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdésében meghatározott felülvizsgálathoz.

 • Az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát, ha azok módosultak.

 

  forrás: 57/2020 (XI.13.) AM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról 18/2023. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény    a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2022/2023 borpiaci évben benyújtandó „kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK