Keresés
Close this search box.

Lovas létesítmények fejlesztése

Lovas létesítmények fejlesztése pályázat consultagro

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja- Lovas létesítmények fejlesztése

A felhívás célja

Legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 •  A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út,  járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamosenergia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása, általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség. Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • –  a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • –  10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések!

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Vidéki térségekben működő mikroválallkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.
 • Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben jegyzett adatokalapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • Mindkét kedvezményezetti kör esetében:
 • Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projektmegkezdésének13 időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.
 • A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség. Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17. Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31. Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14. Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28. Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázatok standard eljárásmóddal lesznek elbírálva. A tartalmi értékelés során maximálisan elérhető pontszám: 100. Nem támogathatók azon kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! A támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint. A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 50 000 000 forint támogatási előleget biztosít. Az átmeneti támogatás jelen felhívás esetén vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Az 5.5. pontban foglalt beruházáshoz kapcsolódó költségek: – az építészek, mérnökök díjai – hatósági eljárási díjak – tanácsadói és projekt menedzsment költségek – projekt előkészítési költségek 5%
Ebből:  
– közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%
– tájékoztatás, nyilvánosság 0,5 %
– könyvvizsgálat 0,5 %
– projektmenedzsment 2,5 %
– műszaki ellenőri szolgáltatás ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 1%
Ingatlan vásárlás 2%
Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2%

Fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése tevékenységhez kapcsolódó költségek minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 70%. A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 50.000.000 forint támogatási előleget biztosít. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt maximum 100.000.000 forint vissza em térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK