Keresés
Close this search box.

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése consultagro

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

A felhívás indokoltsága és célja Lehetősége van pályázatot benyújtani azon állattartók számára, akik a védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésének megvalósítása érdekében adott fajta tenyésztési programjának végrehajtásában részt vesznek. A Felhívás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták nőivarú – baromfifélék esetén vegyes ivarú – állományának a fajták hagyományos tartási-, takarmányozási körülmények, in situ feltételek közötti, használata, tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül. Vissza nem térítendő támogatás keretei között. A rendelkezésre álló forrás

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1800 db

Mely állatok esetén igényelhető a támogatás? A védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok tartása. A támogatható védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták köre:

Védett őshonos állatfajták

Faj Fajta

Szarvasmarhafélék

magyar szürke szarvasmarha

magyar házibivaly

gidrán

hucul

kisbéri félvér

lipicai

furioso-northstar

nóniusz

magyar hidegvérű

shagya arab

Szamár

magyar parlagi szamár

Sertés

szőke mangalica

fecskehasú mangalica

vörös mangalica

fekete mangalica

Juh

hortobágyi (magyar) racka

gyimesi racka

tejelő cigája

cigája

cikta

Kecske

magyar parlagi kecske

Tyúk

sárga magyar tyúk

kendermagos magyar tyúk

fehér magyar tyúk

fogolyszínű magyar tyúk

fehér erdélyi kopasznyakú tyúk

fekete erdélyi kopasznyakú tyúk

kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk

Gyöngytyúk

magyar parlagi gyöngytyúk

Lúd

fodros tollú magyar lúd

magyar lúd

Kacsa

fehér magyar kacsa

tarka magyar kacsa

Pulyka

bronz pulyka

réz pulyka

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

Faj Fajta

Szarvasmarhafélék

magyar tarka szarvasmarha

Juh

magyar merinó

akhal-teke

Fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták

Faj Fajta

Szarvasmarhafélék

kárpáti borzderes

muraközi

Mik a támogatás követelményei? A Felhívás alapján támogatás adható annak a támogatást igénylőnek, aki: Fajtatiszta az adott fajta törzskönyvébe sorolt alapján

 • magyar szürke szarvasmarha és magyar tarka szarvasmarha esetén „A” főtörzskönyvbe sorolt
 • magyar szürke szarvasmarha esetében a vonalak megőrzése érdekében történt mesterséges termékenyítésből származó, nem „A” főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező nőivarú egyedeket
 • baromfifélék esetében vegyes ivarú állományt tart
 • Magyartarka szarvasmarha fajta esetében a támogatást igénylő rendelkezik legalább a 2021.évtől érvényes ivadékvizsgálati szerződéssel
 • A támogatott állatot/állatokat saját tenyészetében, Magyarország területén tartja
 • A kötelezettségvállalási időszak első napján már rendelkezik az adott fajtára meghatározott minimum jogosult nőivarú állatlétszámnakmegfelelő, vagy azt meghaladó egyedszámmal
  • amely: szarvasmarhafélék, bivaly és lófélék esetében fajtánként 1 egyed
  • juh, kecske és sertés esetében fajtánként 10 egyed
 • baromfifélék esetében fajtánként 20 egyed
 • Tenyészet Információs Rendszerben legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napjától (2022.01.01-től, illetve 2023.01.01-től) a támogatási kérelemben szereplő állat/állatok tenyészetének állattartójaként szerepel;
 • A fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési programjában foglaltakat (például család- és vonal-fenntartás, párosítási tervek, megtartó szelekció, származás ellenőrzés, teljesítményvizsgálatok, küllemi bírálat, a génmegőrzéshez szükséges adat- és genetikai mintaszolgáltatás) maradéktalanul betartja, annak a támogatási időszak teljes időtartama alatt teljes jogú aktív tagja
 • A fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban meghatározott naprakész tenyésztési dokumentációt vezet a tenyésztési program végrehajtásáról. A dokumentációban a tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell
 • Gondoskodik az állattenyésztésről szóló rendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag olyan apaállatot használ a nőivarú állomány fedeztetésére, amelyet az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában foglalt előírások szerint annak minősített;
 • Olyan – az egyes fajok ENAR, illetve az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban szereplő – azonosítóval ellátott állatokat, baromfifélék esetén állományokat tart, amelyek alapján az állatmozgások nyomon követése a kötelezettségvállalás időtartama alatt biztosított;

Kik részesülhetnek a támogatásban? Csak azok az egyedek, baromfifélék esetén törzsállományok szolgálhatnak, amelyek a kötelezettségvállalás kezdetekor rendelkeznek az releváns egyedi azonosítókkal, és elérik:

 • ló és szamár esetén az 1 éves életkort,
 • juh és kecske esetén a 6 hónapos életkort,
 • magyar szürke szarvasmarha esetén a 3 éves életkort,
 • magyartarka szarvasmarha esetén a 2 éves életkort,
 • kárpáti borzderes szarvasmarha esetén 1 év 6 hónapos életkort
 • bivaly esetén az 1 éves életkort
 • sertés esetén a 6 hónapos életkort
 • baromfifélék esetén a 180 napos életkort
 • A támogatást igénylő köteles a támogatási időszak végéig a vállalt állatállomány létszámának fenntartására, és a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a tenyésztési programban meghatározott tartási körülmények biztosítására.
 • Szankciómentesen elfogadható a baromfifélék törzsállományain belüli állatlétszám csökkenése, amennyiben az az aktuális állatállomány létszámához képest az adott évben 10%-ot meg nem haladó mértékű, valamint a létszámváltozás adott év december 31-ig a Baromfi Információs Rendszerben (továbbiakban: BIR) a törzsállomány bejelentő lapon az aktuális létszámokkal hibátlanul bejelentésre került.
 • Baromfifélék esetében mindkét ivar támogatható, a törzsállomány ivararánya nem haladhatja meg az alábbi határokat:
 • tyúkfélék esetében a hímivar: max. 15%
 • gyöngytyúk, kacsa, pulyka esetében a hímivar: max. 25%
 • lúd esetében a hímivar: max. 30%

Mik a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségek? A kötelezettségvállalási időszak

 • 2022-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 3 év: 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időszak
 • 2023-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2 év: 2023. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időszak

A támogatást igénylő köteles a 2022. január 1-től 2024. december 31-ig (2023-ban támogatási kérelmet beadók esetén 2023. január 1-től 2024. december 31-ig) tartó támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására:

 • baromfifélék esetén a természetes elhullási számokat figyelembe véve
 • valamint ezen felül a kieső állatok 90 napon belüli
 • baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belüli

támogatási feltételeknek megfelelő – a fajtafenntartásért felelős tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel, törzsállománnyal történő pótlására. A kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlást követő 20 napon belül Amennyiben a kiesés, illetve pótlás bejelentéshez nem kerül csatolásra a fajtafenntartásért felelős tenyésztőszervezet igazolása, úgy az adott bejelentés elutasításra kerül Mekkora támogatáshoz juthat az igénylő?

A támogatás tárgya (fajta) Támogatás maximális összege (eurónak megfelelő forintösszeg/egyed/év)
Szarvasmarhafélék: magyar szürke szarvasmarha, magyar házibivaly, kárpáti borzderes 500
Szarvasmarhafélék: magyartarka szarvasmarha 700
700
Szamár 400
Sertés 300
Juh 77
Kecske 77
Tyúk 35
Gyöngytyúk 39
Kacsa 53
Pulyka 68
Lúd 77

Mi a támogatási kérelem benyújtásának határideje?

 • 2022. január 3-31. között
 • 2023. január 2-31. között

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú! A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért keressen minket bizalommal! 

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK