Keresés
Close this search box.

Megjelent az új VP ÖKO!

ConsultAgro agrár tanácsadás pályázatírás

Megjelent az új VP ÖKO!

Megjelent a végleges felhívás a 2022. január 1-től induló új ÖKO programról, melynek célja, hogy a hagyományos termelés alatt álló területeket ökológiai művelésbe vonják, illetve a bio területek fenntartása továbbra is fennmaradjon. A 2022. január 1-jén induló 2024. december 31-ig tartó új, 3 éves ÖKO pályázat 40 milliárd forintos keretösszeggel kerül meghirdetésre a felhívás tervezete szerint, amely a becslések alapján kb. 3000 db nyertes pályázat elbírálására elegendő. VP ÖKO támogatási kérelem benyújtható szántó, gyep és ültetvény kategóriában egyaránt, hagyományos művelés alá eső (konvencionális) és már bio minősítéssel területekre is. Amennyiben konvencionális területre kívánjuk benyújtani, úgy a bio területté minősülést megelőzi egy ún. átállási időszak -szántó, gyep esetében 2, ültetvény földhasználati kategóriában 3 egymást követő év -, amelyet az ökológiai tanúsító szervezet igazol. A kötelezettségvállalással érintett terület (KET) besorolása a január 1-jei állapot alapján változik. Tárgyév január 1-jei állapot alapján kerül meghatározásra, hogy támogatást igénylő áttérési vagy fenntartási támogatásban részesülhet az érintett gazdálkodási évben. Az egyes földhasználati kategóriákban elérhető maximális hektáronkénti támogatási összeg a felhívás tervezete szerint: VP ÖKO támogatás mindhárom földhasználati kategória esetében minimum 1ha felett igényelhető. Továbbá feltétel, hogy a teljes fenntartási időszakban (2022. január 1. és 2024. december 31. között) a támogatást igénylő minden naptári napra rendelkezzen jogszerű földhasználattal és a támogatási időszak minden napjára vonatkozóan igazolhatóan ökológiai termelés valósuljon meg.

Változás:

A még el nem telepített ültetvény is bevonható az ÖKO támogatásba a tervezet szerint. Amennyiben az ültetvény telepítése a 2022. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig megtörténik, vagy a szankciómentes határnapot követően, de a 2023. évi egységes kérelem határnapját megelőzően kerül eltelepítésre az ültetvény, akkor jogosult VP ÖKO kifizetésre a meghatározott feltételek szerint.

Általános követelmények:

• Minden naptári napra jogszerű földhasználat megléte a támogatási időszakban • 2022. január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződés megléte • Minden ÖKO pályázatot elnyert gazdálkodó gazdálkodási napló vezetésére kötelezett. • A gazdálkodási napló meghatározott adattartalmát tárgyévet követő év január 1-31. között elektronikus úton benyújtani a NÉBIH részére. • A gazdálkodási napló eredeti példányát a támogatási időszak végét követő évet követő 10. év végéig meg kell őrizni. • Aki 2022-ben kizárólag áttérési támogatásban vesz rész, képzésre kötelezett a támogatási időszak végéig, kivéve, ha az elmúlt 5 évben teljesítette azt. • Tilos az egybeművelés! Ugyanazon növénykultúrával vetett táblákat kötelező elkülöníteni egymástól. • Szántó és ültetvény kategóriában évente, talajvizsgálati/ levélanalízis eredményekre alapozott tápanyag-gazdálkodási terv megléte • Gyep földhasználati kategóriában csak azon gazdálkodó nyújthat be támogatási kérelmet, aki a teljes támogatási időszak alatt rendelkezik min. 0,2 ÁE/ha legeltethető állatállománnyal.

Pályázók köre, benyújtás ideje, módja:

Támogatási kérelmet Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. A támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2021. október 25. és 2021. november 25. között lehet benyújtani. A támogatásba bevinni kívánt kötelezettség vállalással érintett egybefüggő területek (KET) elhelyezkedését és terület nagyságát 3 méter pontossággal felmért, EOV koordináták alapján meghatározott poligonok feltöltésével tudjuk megadni. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért keressen minket bizalommal!

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK