Keresés
Close this search box.

Tanya fejlesztés

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései pályázat

Tanya fejlesztés – Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Tanya fejlesztés pályázat célja: A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A pályázat keretében a fejlesztéseket az alábbi két célterület mentén lehet megvalósítani: 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára; 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára. Pályázók köre: A felhívásra Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval, azaz a törvény 9.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 1. célterület esetében:
 • Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
  1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
  2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 1. célterület esetében:
 • A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el. A felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség. Támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
  1. Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
   • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történőfejlesztést.
  2. Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
   • kútfúrás;
   • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
   • háztartási törpe-vízmű.
  3. Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
   • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
   • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatók:

 1. célterület esetében:
  • generátor beszerzése

Mindkét célterület:

 1. pontja esetében:
  • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója
 2. pontja esetében:
  • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése
 3. pontja esetében:
  • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
  • Próbaüzem;
  • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns.

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

Pénzügyi feltételek Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
 • 2. célterület esetében maximum 200 millió forint.

Egy támogatást igénylő által – akár egy vagy több támogatási kérelemben – igényelt támogatási összeg nem lépheti túl az adott célterületen igényelhető maximális támogatási összeget. Amennyiben a jelen felhívás kapcsán már rendelkezik támogatott kérelemmel, abban az esetben a hatályos támogatói okiratba foglalt támogatási összeg is beleszámítódik az összeghatárba.

 1. A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul
A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerintikategóriába tartozó járásban lévő település
Nem besorolt
Kedvezményezett
Fejlesztendő
Komplex programmalfejlesztendő
Önkormányzati pályázó esetén maximális támogatási intenzitás
85%
90%
90%
95%
Természetes személy pályázó esetén maximális támogatási intenzitás
95%
95%
95%
95%
A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint. Benyújtási határidő: Huszonkettedik szakasz zárása: 2021. szeptember 5. Huszonharmadik szakasz zárása: 2021. november 6. Huszonnegyedik szakasz zárása: 2022. január 7. Huszonötödik szakasz zárása: 2022. március 8. Huszonhatodik szakasz zárása: 2022. május 9. Huszonhetedik szakasz zárása: 2022. július 10. Huszonnyolcadik szakasz zárása: 2022. szeptember 11. Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért keressen minket bizalommal!

 

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK