Keresés
Close this search box.

Állattartó telepek megújításának támogatása

Állattartó telepek megújításának támogatása pályázat consultagro

Állattartó telepek megújításának támogatása

(2021. május 28.-2021. július 22.)

 

 1. Támogatás célja

Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával és ebből fakadóan magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni, ugyanakkor az ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A korszerűtlen, elavult termelési technológiák kiterjedt alkalmazásából eredően alacsony jövedelmezőséggel és termelékenységgel egyaránt jellemezhető állattartó ágazatok versenyképessége beruházási támogatásokkal javítható. A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása. A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

 1. Rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 260 Mrd Ft.

 1. Kedvezményezettek köre

Mezőgazdasági termelők

 • 6000 € STÉ üzemméret
 • Árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • ŐCSG
 • CSMT
 • TCS/TÉSZ
 1. Támogatás mértéke
 • minimum 2 millió Ft
 • maximum 2 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.  A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 1. Mire fordítható?

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint
  • célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése -> 100 Millió minimum
   • A) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:
 • Állateü., takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, valamint előállított termék és takarmány kezelése, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése, fejlesztése
  • : Szellőztetés és hűtés-fűtés technológiák kiépítés, takarmánytárolók, stb.
 • Állattartó telepi épületek építése, kialakítása, bővítése
  • : Istálló, Tojás válogató-keltető épület kiépítése, stb.
   • B) Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás gépei
 • Állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • Tojásosztályozó- és csomagoló, ill. tisztító berendezések beszerzése, beépítése
  • Célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése -> 100 Millió minimum
   • A) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:
 • Állategészségügyi, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, valamint előállított termék és takarmány kezelése, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése, fejlesztése
  • : Szellőztetés és hűtés-fűtés technológiák kiépítés, takarmánytárolók, stb.
 • Állattartó telepi épületek építése, kialakítása, bővítése
  • : Istálló építése, Férőhely kiépítése, Állatmérleg, stb.
   • B) Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás gépei
 • Állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • Állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 •  
  • Célterület: Szarvasmarha telepek korszerűsítése -> 50 Millió minimum
   • A) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:
 • Állategészségügyi, takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, valamint előállított termék és takarmány kezelése, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése, fejlesztése
  • : Szellőztetés és hűtés-fűtés,- valamint fejés technológiák kiépítés, tejhűtés és tejtárolás technológiája, stb.
 • Állattartó telepi épületek építése, kialakítása, bővítése
  • : Istálló-, fejő- és tejház építése, Állatmérleg, Kifutó és jártató kialakítása, Stb.
   • B) Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás gépei
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó
 • Szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pl.: körbálázó, rendsodró, silózó adapter)
  • Célterület: Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése -> 5 Millió minimum
   • A) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:
 • Állateü., takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, valamint előállított termék és takarmány kezelése, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése, fejlesztése
  • : Szellőztetés és hűtés-fűtés technológiák kiépítés, takarmánytárolók, stb.
 • Állattartó telepi épületek építése, kialakítása, bővítése
  • : Istálló építése, Férőhely kiépítése, Állatmérleg, stb.
   • B) Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás gépei
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
 • Szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pl.: körbálázó, rendsodró, silózó adapter)
  • Célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése -> 5 Millió minimum
   • A) Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:
 • Állateü., takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, valamint előállított termék és takarmány kezelése, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése, fejlesztése
  • : Szellőztetés és hűtés-fűtés technológiák kiépítés, takarmánytárolók, stb.
 • Állattartó telepi épületek építése, kialakítása, bővítése
  • : Istálló,-mézház, állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása,
   • B) Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás gépei
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
 • Szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pl.: körbálázó, rendsodró, silózó adapter)
 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:
 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása
  • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
   • : Napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, stb.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható tevékenységek:
  • Projekt előkészítés
  • Mérnöki feladatok
  • Projektmenedzsment
  • Egyéb szolgáltatások
 • Önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatók:
  • Telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés
  • Telepirányítási rendszer telepítése
  • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése

Nem támogatható tevékenységek:

 • Új állattartó telep létesítése
 • (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás nem támogatott)
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia
  • Hígtrágya elvezetést, trágyaszállítást szolgáló csatorna, csőrendszer, akna, hígtrágya fázisbontó berendezés stb. építése, kialakítása
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása
 1. Mennyi idő áll rendelkezésre a megvalósításra?
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • Továbbá a megvalósult projektet a befejezéstől számított 5 éves fenntartási kötelezettség terheli 
 1. Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. A kérelmek benyújtására az alábbi szakaszolás szerint van lehetőség:

 • Első szakasz: 2021. május 28. – június 10.
 • Második szakasz: 2021. június 11. – 2021. június 24.
 • Harmadik szakasz: 2021. június 25. – 2021. július 8.
 • Negyedik szakasz: 2021. július 9. – 2021. július 22.
 • Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
 • Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keressen Minket bizalommal!

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK