Keresés
Close this search box.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése consultagro

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

(2021. július 7.-2021. augusztus 31.)

 

 1. Támogatás célja

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A Felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

 1. Rendelkezésre álló forrás

A támogatás meghirdetésekor rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az összes célterület vonatkozásában 50 milliárd Ft.

 • Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft
 • Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft
 1. Kedvezményezettek köre

Kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Mezőgazdasági termelő- árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • TCS/TÉSZ- árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)– árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások

Borászati üzemek fejlesztése

 • Mezőgazdasági termelő- árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • TCS/TÉSZ- árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)– árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások
 1. Támogatás mértéke
 • Vissza nem térítendő támogatás
 • Maximum 100 millió Forint

A közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a; a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN: Vidékfejlesztési Programban meghatározott 50%-os maximális támogatási mértéket:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 • Közép-Dunántúl régióban 35%,
 • Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 1. Mire fordítható?

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint
  1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
  1. célterület: Borászati üzemek fejlesztése
 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)
 • A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az  üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény
 • Használati melegvíz igény
 • Villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
  • (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, Geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Elszámolható költségek mértékére vonatkozó elvárások:

 • Ált. ktg. és immateriális ktg. 5% Ebből:
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%
  • Tájékoztatás, nyilvánosság 0,5%
  • Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%
   • ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit
  • Könyvvizsgálat 0,5%
  • Projektmenedzsment 2,5%

Nem támogatható tevékenységek:

 • Épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása
 • A TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység
 • A TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység
 • Mezőgazdasági erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése
 • Ingatlan vásárlás
 • Új üzem létesítése
  • (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);
 • A 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • Használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása
 1. Mennyi idő áll rendelkezésre a megvalósításra?
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • Továbbá a megvalósult projektet a befejezéstől számított 5 éves fenntartási kötelezettség terheli
 1. Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. A kérelmek benyújtására az alábbi szakaszolás szerint van lehetőség:

 • Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4.– 2021. augusztus 17.
 • Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keressen Minket bizalommal! 

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK