Keresés
Close this search box.

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása (I.pillér)

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása consultagro

Támogatás háttere

Magyaraországon gyorsuló ütemben öregedik a gazdatársadalom, így a generációs megújulás az egyik legfontosabb társadalompolitikai kérdés. A 2023-2027 közötti időszakban ezen probléma kezelésére a fiatal termelőket célozottabb, plusz támogatás illetheti
Az I. pilléres fiatalgazda-támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők indulását könnyíti meg, tekintettel arra, hogy a gazdálkodás megkezdése jellemzően magas költségekkel jár, emellett az induló gazdaságok hitelképessége is csekély.

 

– 2023 előtt már támogatásban részesült induló fiatal gazdáknak lehetőségük van az 5 éves támogatási időszak teljes kihasználására az új, kedvezőbb feltételek mellett

 • 2023-tól a korábbi 1% helyett a közvetlentámogatások 1,4%-a fordítható az I.pillérből a fiatal gazdák induló területalapú támogatása, ami évi 18 90 804 €/év összeget jelent

 

Területi korlát (ha) Korábbi fiatal mg.-i termelők támogatása Átalakult fiatal mg.-i termelők támogatása
90 300
Összeg (€/ha/év)

 

67 157

(jogosult területek függvényében 78-236€ között mozoghat)

Szakképzettség/mezőgazdasági gyakorlati tapasztat elvárás nincs igen
igénylők köre (év) 18-40 18-40
igénylési időszak (év) 5 5

 

Jogosultsági feltételek

 • az alaptámogatás kérelem benyújtásakor a kérelmező legalább 18-40 év közötti
 •  a támogatás max. 5 évig igényelhető
 • a támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő
 •  vagy egy, vagy több fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy évente az egységes kérelem keretében igényelheti
 • a kiegészítő támogatás évente, az egységes kérelem keretében nyújtható be
 • 2023 előtt belépő, de az 5 éves időtartamot még nem letöltő fiatal gazdák a fennmaradó években továbbra is igényelhetik a támogatást
 • abban az esetben, ha megfelel az új feltételeknek
 • de már az új fajlagos összeg jogosult
 • jogosult, aki, nem nyújtott még be egységes kérelmet, vagy legkorábban 2019-ben igényelt területalapú fiatal gazda támogatást
 • mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik
 • a képzettségi előírás min. 2 év igazolt mezőgazdasági szakmai gyakorlattal kiváltható

 

Átmeneti fiatal gazda támogatás 

 • 2019-nél nem régebben igényelte a fiatal gazda támogatást az egységes kérelemben, az a fennmaradó időszakban igényelheti a hektár alapú plusz támogatást
 • az első beadástól számított 5 éves igénylési időszak
 • új fajlagos összegre jogosultak
 • új feltételeknek (szakmai végzettség; vagy szakmai tapasztalat) meg kell felelnie a kérelmezőnek

 

Új belépési jogosultak köre

 • fiatal termelő még nem adott be egységes kérelmet
 • vizsgálatra kerül, hogy a kérelmező mezőgazdasági tevékenységet végzett-e vagy sem
 • mikor kezdte meg a mezőgazdasági tevékenységét és azt az üzem tényleges vezetőjeként végzi-e
 • a 2023. évi egységes kérelem benyújtásának napján 18-40 év közötti természetes személy
 • vagy egy, vagy több fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszútávú ellenőrzése alatt álló jogi személy
 • 2022. június 9. napját követően kezdte meg mezőgazdasági tevékenységét
 • megfelel a korra és képzettségre vonatkozó előírásoknak
 • alaptámogatásra is nyújt be kérelmet
 • az egységes kérelemben nyilatkozni szükséges az alábbiakról:
 • semmilyen gazdálkodási formában nem nyújtott be egységes kérelmet
 • jogi személyként történő igénylés esetén arról, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági üzem vezetője, és ezen tevékenysége során tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol
 • milyen gazdálkodási formában folytatja a mg.-i tevékenységét
 • csatolni kell a ptk. által meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos létesítő okiratának másolatát

 

 • Ha a fiatal mezőgazdasági termelő több gazdálkodási formában is tevékenykedett, akkor a legkorábbi megkezdésének időpontja számít
 • egyéni vállalkozók, jogi személyek esetén könnyen meghatározhatók
 • őstermelők családi gazdaságának helyzete viszont összetettebb

 

Őstermelők családi gazdaságának vizsgálata

 • természetes személy oldaláról szükséges vizsgálni, hogy mennyire önálló módon hozhat döntéseket
 • abban az esetben, ha nem önállóan, nem saját kockázatára végezte a tevékenységet, és nem ő az üzem vezetője, akkor feltételezik, hogy ténylegesen újonnan kezdte a gazdálkodását
 • az uiós joggyakorlat alapján elképzelhető, hogy valaki elkezdte a mezőgazdasági tevékenységét, de azt nem az üzem vezetőjeként végzi, így ez alapján is jogosult lehet támogatásra
 • 2022. június 10-e előtt, „üzemvezetővé vált-e” vagy sem, a Magyar Államkincstár egy 20 pontos pontozásos rendszer alapján állapítja meg
 • a pontozás alapját az ŐCSG-t létrehozó szerződés és a fiatal mezőgazdasági termelő nyilatkozatai szolgálnak
 • Az ŐCSG-t létrehozó szerződés esetében kizárólag a 2022. június 9. napján, vagy azt megelőző hatályos szerződésben foglaltak szolgálnak a kincstári értékelés alapjául

 

Pontozási rendszer
Kategória (2022.06.09.-et megelőzően) nem igen Pont
Bizonylat alapján nyilatkozik Saját nevében értékesített-e mezőgazdasági terméket? 0 2 2
Saját nevére
vásárolt-e
termelési
inputot?
0 2 2
ŐCSG szerződés alapján Az ŐCSG-be bevitt
termelőeszközök
nem vitt be
/nem
megállapítható
ingóság, termelőeszköz állat 1 ha-t meghaladó
termőföld
6
0 3 2 1
Személyes közreműködés
formája
nem megállapítható /nincs adószáma mg. termelésben közreműködik adminisztratív feladatok vagy szaktan. jellegű feladat pénzügyi, számviteli feladat értékesítés Max. 5
0 1 1 2 1
Nyereség /
költség felosztás
egy tagra eső átlagos mértéknél kisebb egy tagra eső átlagos mérték egy tagra eső átlagos mértéknél nagyobb 50%-nál nagyobb 5
0 1 3 5
Megszerezhető összpontszám: 20

 

forrás: https://kap.mnvh.eu/https://kormany.hu/hirek/fiatal-gazdak-teruletalapu-tobblettamogatasa-az-uj-kozos-agrarpolitikaban

 

Szerző:

Faragó Nikolett
CEO, ConsultAgro

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK