Keresés
Close this search box.

Lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatása

Lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatása consultagro

Lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatása -Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

Lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatása pályázat célja A pályázati felhívás célja, hogy az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. Pályázók köre A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik és a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen. Támogatható tevékenységek A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 • családi házra;
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre/lakásra nyújtható be támogatási igény.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,

VAGY

 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén),

VAGY

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében)
 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást, de legfeljebb az 5 kWpot).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • kötelező nyilvánosság biztosítása (tábla elhelyezés, fotódokumentáció)
 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házon / lakáson belüli központi fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre kerülő fűtési egységek összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWpot);
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménnyel;
 • a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;
 • fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
 • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

Kötelező, de önállóan nem támogatható:

 • kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése,
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.
 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási évben mért átlagos havi fogyasztást és a jelen támogatási program keretében beépítésre kerülő fűtési egység összesített névleges teljesítményét, de legfeljebb az 5 kWp-ot);
 • a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);
 • fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 5 kW teljesítménye;
 • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható)

Kötelező, de önállóan nem támogatható:

 • kötelező nyilvánosság biztosítása (tábla elhelyezés, fotódokumentáció)

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység,
 • az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez köthető elektromos hálózat kiépítése;
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

A tervezést kizárólag a www.napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező, vagy annak alvállalkozója végezheti, így a tervezésre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére. Pénzügyi feltételek A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege 500.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a. A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése esetén bruttó 2.896.108 Ft,
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása: tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén) esetén bruttó 9.368.464 Ft,
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén) esetén bruttó 11.559.214 Ft.

Benyújtási határidő Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.11.15. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2021.11.22. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.11.29. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2021.12.06. 8:00 órától
 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2022.03.01. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2022.03.08. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2022.03.16. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2022.03.22. 8:00 órától
 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2023.03.01. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2023.03.08. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2023.03.16. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2023.03.22. 8:00 órától
 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2024.03.04. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2024.03.11. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2024.03.18. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2024.03.25. 8:00 órától 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért keressen minket bizalommal! 

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK