Keresés
Close this search box.

Társadalmi egyeztetésen az új VP agrár-környezet gazdálkodási program (AKG)!

ConsultAgro agrár tanácsadás pályázatírás

Társadalmi egyeztetésen az új VP agrár-környezet gazdálkodási program (AKG)!

Társadalmi egyeztetésre került a 2022. január 1-től induló új agrár-környezet gazdálkodási program. A 2022. január 1-jén induló 2024.  december 31-ig tartó új, 3 éves AKG a korábbiakhoz képest jelentősen megnövelt keretösszeggel kerül meghirdetésre. Míg a 2016-ban induló pályázatban 11.000 db volt a becsült támogatást elnyerő kérelmek száma, addig a jelen felhívás során mintegy 23.000 darab nyertes pályázattal kalkulál a kifizető ügynökség!

Jelen pályázatban is az alapelőírásokon túl, mi magunk határozhatjuk meg a meghatározott választható előírásokból, hogy milyen követelményeknek szeretnénk megfelelni az előírás csoporton belül. Minél több választható előírást vállalunk, annál magasabb agrár-környezet gazdálkodási kifizetésre leszünk jogosultak, hektáronként akár 105-1095euró támogatási összegre is szert tehetünk.

A minimális támogatható területnagyság minden tematikus előíráscsoport esetén 1ha maximális korlátozás nincs, kivéve a Hagyományos gyümölcs fenntartása előíráscsoport esetén, amely maximum 2ha-ig támogatható.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a korábban megismert támogatás elvonás változatlan maradt. Szántó földhasználati kategóriában 300,01 – 1200 ha között a teljes AKG támogatás 85%-a, míg 1200,01ha felett a teljes AKG támogatási kifizetés 50%-a kerül kifizetésre. Gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategóriák esetében a támogatás intenzitása területnagyságtól függetlenül 100%.

Változások a korábbi előírásokhoz képest:

Az AKG felhívás tervezetében változás a korábbi AKG-hoz képest, hogy a vetésszerkezeti előírásokat évente ellenőrzik. Továbbá új választható előírás elemként megjelent a területen képződő melléktermék visszaforgatása előírás. További újítás, hogy még el nem telepített ültetvény is bevonható az AKG támogatásba a tervezet szerint, amennyiben annak telepítése 2022. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig megtörténik, vagy a szankciómentes határnapot követően, de a 2023. évi egységes kérelem határnapját megelőzően kerül eltelepítésre az ültetvény.

Általános követelmények:

 • Minden AKG pályázatot elnyert gazdálkodó gazdálkodási napló vezetésre kötelezett.
 • A gazdálkodási napló meghatározott adattartalmát tárgyévet követő év január 1-20. között elektronikus úton benyújtani a NÉBIH részére.
 • A gazdálkodási napló eredeti példányát a támogatási időszak végét követő évet követő 10. év végéig meg kell őrizni.
 • A támogatást igénylő a támogatási időszak végéig köteles AKG képzésen részt venni, kivéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben belül teljesítette azt.
 • A támogatási időszak minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie.
 • Tilos az egybeművelés! Ugyanazon növénykultúrával vetett táblákat kötelező elkülöníteni egymástól.
 • 5 évnél nem régebbi, akkreditált talajlaborban végzett, legalább szűkített talajvizsgálattal kell rendelkezni minden évre vonatkozóan.
 • Levélanalízis előírás választása esetén, minden év augusztus 31-ig szükséges megvenni a levélmintákat és eljuttatni akkreditált laborba.
 • Minden évben talajvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási terv készítése talajtani szakértő bevonásával.
 • Kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatóak.
 • Gyep földhasználati kategóriában csak azon gazdálkodó nyújthat be támogatási kérelmet, aki a teljes támogatási időszak alatt rendelkezik min. 0,2ÁE/ha legeltethető állatállománnyal.

Pályázók köre, benyújtás ideje, módja

Támogatási kérelmet Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. A támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2021. október 15. és 2021. november 15. között lehet benyújtani. A támogatásba bevinni kívánt kötelezettség vállalással érintett egybefüggő területek (KET) elhelyezkedését és terület nagyságát 3 méter pontossággal felmért, EOV koordináták alapján meghatározott poligonok feltöltésével tudjuk megadni.

szerző: Matos Rita           Szaktanácsadó

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!

Megosztás

Consultagro agrár tanácsadás Faragó Nikolett

Faragó Nikolett

A ConsultAgro-t a minőség és precizitás védjegyében álmodtuk meg. Ügyfeleink eddigi visszajelzései bátorítanak minket abban, hogy tovább haladjunk ezen az úton.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Pályázatírás

Pályázatírás

A kormány és az EU által számtalan pályázat kerül kiírásra. A ConsultAgronál segítünk a leghatékonyabb pályázatlehívásában, mindezt a számunkra bizalmat szavazóknak gazdaságukra szabva tesszük.
RÉSZLETEK

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás

Az agrártámogatások igénylésében, azzal járó követelmények megismertetésében, betartatásában nyújtunk segítséget partnereink számára.
RÉSZLETEK

Rendezvényeink

Rendezvényeink

Fontosnak tartjuk, hogy partenreink a szakmában leginkább hozzáértő, rangos szakemberektől jussanak információhoz, akár döntéshozó, akár jogalkotó jogkörben is tevékenykednek. A rendezvényeink alkalmával a résztvevők kapcsolatépítését is szeretnénk elősegíteni.
RÉSZLETEK